DİJİTALLEŞTİRME ve DİJİTAL KÜTÜPHANE

Dijitalleştirme;

Özellikle eski yazılı kaynakların (el yazmaları, nadir eserler, gazeteler, afişler, kitaplar vb.) OCR ve benzeri uygulamalarla dijital ortama aktarılma işlemidir. Dijitalleştirme yapılarak görsel veya işitsel ögelerin bilgisayara tanımlanabilmesi, işlenebilmesi ve saklanabilmesi sağlanmaktadır. Bu işlemin amacı belgenin bütünlüğünü, içeriğini ve fiziksel özelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve internet ortamında yayınlamaktır.

Dijital Kütüphane;

Dijital kütüphane kaynaklarının önemli bir kısmına bilgisayar ortamında ulaşılabilen ve yazılı veya mikrofilm dışında bilgisayar ortamındaki formatlara sahip verilerin bulunduğu kütüphane türüdür. Bazı büyük kütüphaneler kitaplarının daha geniş bir kitle ile buluşmasını ve ulaşılırlığını kolaylaştırmak için kitaplarını dijital ortama aktarmaktadır. Geleneksel kütüphaneler sınırlı bir alana sahip olmalarına karşın dijital kütüphaneler dijital enformasyonun çok daha küçük fiziksel alan işgal etmesinden dolayı çok daha fazla enformasyonu bulundurabilme potansiyeline sahiplerdir. Aynı zamanda dijital bir kütüphanenin açık bulundurulma masrafı geleneksel kütüphaneden çok daha düşüktür. Dijital kütüphaneler küçük bir ücret karşılığı geleneksel kütüphanelerden çok daha kolaylıkla verileri saklayabilmekte, kiralayabilmektedirler. Dijital kütüphanelerin oluşmasının nedeni, bilginin yayılmasının eskiye göre daha iyi olacağına duyulan inanç olarak belirtilmektedir. Geleneksel kütüphaneler toplumun önemli bir parçası olmakla birlikte, bilgi erişim açısından mükemmel değillerdir. Bilgisayar ve bilgi ağları, insanların iletişim kurma yollarını ve bilgi erişim yöntemlerini değiştirmiş ve dijital kütüphanelere karşı duyulan ilgiyi arttırmıştır

HİZMETLERİMİZ

Temel İş Akışının Oluşturulması

 • 1. Dijitalleştirme için materyalin seçimi
 • 2. Materyalin metadatasının hazırlanması
 • 3. Dijitalleştirme işlemi için doğru ekipmanın seçimi ve materyalin taranması
 • 4. Grafik yazılım kullanarak taranmış olan materyalin düzeltilmesi
 • 5. Dijital materyalin web sunum versiyonunun hazırlanması
 • 6. Dijital ana kopyanın emniyete alınması
 • 7. Materyalin dijital kütüphanede yayınlanması

e-Arşivin Oluşturulması

 • 1. Dijitalleştirme Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) nin mevcut yapıya uyarlanması
 • 2. Kurumun teknik alt yapısının DBYS ye uygun hale getirilmesi
 • 3. e-Devlet kapsamında kullanılan bilgi sistemleri ile uyumlulaştırma
 • 4. Kurumun ek ihtiyaçlarına göre yazılımların geliştirilmesi ve uyarlanması

Materyalların Metadatasının Oluşturulması

 • 1.Materyal depodan çıkmadan önce, ilgili alfabetik seri için tüm yer numaralarını önceden belirlenir.
 • 2.Materyal şubeye ulaştıktan sonra, izleme yaparak eksik sayıları, mükerrer sayfaları, hasarlı ciltleri tespit eder ve numara ekibinin hata yapmasını önlemek için uygun olmayan sayfaları işaretlenir.
 • 3.Materyale yeni yer numarası vererek, katalog bilgisini güncellenir.
 • 4.Taramaya uygun olmayanlar materyalleri, DBYS yazılımında pasif duruma getirilir.
 • 5.Kurum talep yaptıktan sonra, pasif durumda olan kayıtları aktif edilir.

Tarama ve Dijital Ortama Aktarma İşlemleri

Dijitalleştirme ile belgeler taranır, yedekleri alınır, boyutları ayarlanır, açısı bozuk belgelerin açıları düzenlenir, OCR dan geçirilir ve DBYS aracılığı ile kurum sunucularına kayıtları yapılır.

Kontrol İşlemleri

 • 1. Materyalin sayfa ölçüleri belirlenir.
 • 2. Uygun olmayan materyalin tüm sayfalarını tek tek kontrol eder ve düzenler.
 • 3. Sonuçlar incelenir ve gerekenleri ara kontrol revizesine geri çeker.
 • 4. Ara kontrole geri çekilen revizeleri tekrar gözden geçirilir.
 • 5. Son kontrolden gelen revizeleri inceler. Duruma göre açıklama yazar veya tekrar manuel setup alır.
 • 6. OCR yazılımlarını günlük olarak kontrol eder.

Depo Düzenleme İşlemleri

 • 1. Taranacak materyalleri izleme ekibiyle birlikte belirler.
 • 2. Materyal teslim tutanaklarını hazırlar ve kurum yetkilisine onaylatır.
 • 3. Taranacak materyali depodan şubeye, taranan materyali de şubeden depoya transfer eder.
 • 4. Hem depoda hem şubede raf düzenini sağlayarak materyali gruplamak ve karışıklığı önlemekle görevlidir.

10000000

Arşiv
Düzenlendi

10000000

Tarama
Yapıldı

Bizden haber almak için üye olun

Bültenimize abone olun, yeni güncellemeler vb. hakkında bildirim alın ..